Neden İYİ Parti

İYİ Parti, kurulduğu günden bu yana gerek ülkemiz siyasetinin vatanperver duruşuyla sembol olmuş isimlerinin, gerekse de geleceğe umutla bakmak isteyen sessiz çoğunlukların yolunu aydınlatma iddiasında olmuştur. Daha iyi bir Türkiye için, siyasal katılma düzeyi her ne olursa olsun her vatansever Türk vatandaşının bu çatı altında bir ortak paydada buluşabileceği inancını taşımaktayım.

İYİ Parti, sadece Türkiye’nin geleceği için değil, aynı zamanda kadınların siyasi katılımı için de önemli bir role sahiptir. İYİ Parti’nin bu konuda çok başarılı bir geçmişi vardır. İYİ Parti, kadınların siyasi yaşama aktif bir şekilde katılabilmeleri için fırsatlar sunmaktadır. Parti içinde kadınların sayısı her geçen gün artmaktadır ve bu da Türkiye’nin siyasi sahnesinde kadınların daha fazla temsil edilmesi açısından oldukça önemlidir. Ben de bu anlamda İYİ Parti’nin bir parçası olarak kadınların siyasi katılımının artmasına ve Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunmak istiyorum.

Kuruluşundan bugüne mensubu olmaktan gurur duyduğum İYİ Parti’nin, bahsi geçen kapsayıcı ve kucaklayıcı yapısını, gerek yerel örgütlenmelerde gerekse de parti yönetimi nezdinde defaten gözlemleme şansı buldum. İYİ Parti çatısı altında gözlemlediklerim ve deneyimlediklerim, ülkemizin aydınlık yarınlarının eşiğinde olduğumuz bugünlerde, sürekli olarak siyaseti doğru yerde yaptığım ve yapmaya devam etmek istediğim duygusunu bende oluşturdu. Ben; girişimci, vatansever ve anne Nimet Özdemir olarak, ülkem ve yarınlarımız için doğru yerde olduğumun bilinciyle, daha İYİ bir Türkiye yolunda İYİ Parti’de görev almaktan memnuniyet duyuyorum.